Philips

Tłumaczenie symultaniczne - badanie focusowe dla jednego z wiodących produktów marki

Kilkunastu respondentów opowiadających o swoich oczekiwaniach wobec produktów. Tłumaczenie dostarczone za pośrednictwem narzędzi online, z udziałem dwóch zmieniających się tłumaczy symultanicznych. Łącznie trzy dni badawcze.