Translators Without Borders

Największa na świecie organizacja dostarczająca tłumaczenia dla projektów humanitarnych

Działalność pro bono. Przygotowywałem głównie tłumaczenia dotyczące równego dostępu do infrastruktury sportowej dla osób z niepełnosprawnościami.