Nestlé

Badanie rynku tłumaczone na żywo - pierwszy kontakt konsumenta z nowym produktem

Angielskie napisy do kilkunastu nagrań rejestrujących pierwszy kontakt konsumentów z nowym produktem marki, do celów badawczych.