Hilton

Dokumenty korporacyjne marki Hilton w Polsce

Dla marki Hilton przetłumaczyłem między innymi dokumenty regulujące standardy marki, procedury ochrony danych osobowych, praktyki dotyczące prywatności i RODO oraz plany postępowania w sytuacjach awaryjnych